Máy bán hàng tự động – Sự lựa chọn tất yếu của nhà đầu tư thế hệ mới

0
19236

⭐⭐⭐⭐⭐ Máy bán hàng tự động, mô hình kinh doanh hiu qu, Đi dch đã thúc đy s quan tâm đến vic hướng kinh doanh sang mô hình kinh doanh không người đng bán hàng, tránh tiếp xúc đông người, v sinh bng dung dch ra tay sát khun, đeo khu trang nơi công cng… Nhưng làm thế nào đ kinh doanh sinh li? TSEvending đã trao đi vi các đi tác, người kinh doanh đã đu tư máy bán hàng t đng do chúng tôi cung cp đ tìm hiu.

Nội Dung

Tính kinh tế t Máy bán hàng t đng

Ba tháng trước, Trà My – Giáo viên dy tiếng Anh ti trung tâm Anh ng Apax Leader chi nhánh Bình Dương, công vic b gián đon phi làm vic online ti nhà.

Gia đi dch, cô gái 23 tui nhn thy mình đang rt cn mt ngun thu nhp th hai. Trong khi lướt qua mt s t khóa “cách kiếm thêm thu nhp”, cô đã tìm được phương thc kinh doanh mi đó là máy bán hàng t đng.

Nhng công vic vn vt hng ngày ca vic s hu máy bán hàng như: đt đơn nước, bánh, ko… ti đi lý, thiết lp máy bán hàng, ly doanh thu bán hàng ti máy và sau đó thêm vào tin tr li cho khách hàng ti b cha tin. Nhưng Trà My cm thy chính mình như là mt người ch và luôn thích thú vi công vic này.

Máy bán hàng tự động hệ băng tải TSE
Máy bán hàng tự động hệ băng tải TSE

Cô còn hp tác cùng mt s người bn ca mình đ đu tư thêm máy bán hàng t đng đt ti các đim các trường hc, bnh vin khác nhau. Doanh thu thc s là mt con s không ng 03 triu đng/ngày/máy.

“Tôi thc s chưa bao gi biết đến máy bán hàng t đng”, cô chia s vi TSE. “Thm chí ban đu tôi còn nghi ng vic đu tư máy có hiu qu hay không? Nhưng anh tư vn kinh doanh đã đưa ra cho tôi mt vài gii pháp kinh doanh nhm to hiu qu, cũng như thúc đy doanh s bán hàng. Và gi như mi người cũng đã thy đy.”

Ch Thy – y tá ti bnh vin Long Thành, Đng Nai, đt 02 máy bán hàng t đng ch yếu phc v nhu cu gii khát cho hu hết công nhân viên, y bác sĩ trong bnh vin, cũng như người bnh và thân nhân ca h.

Ch chia s cùng TSEvending  sau 01 năm s dng máy bán hàng “T khi nghe nhiu bn bè gi ý nên đu tư máy bán hàng t đng đ có thêm thu nhp, tôi cũng đã tìm hiu rt nhiu đơn v cung cp máy bán hàng. Sau khi được tư vn v s hiu qu, tôi đã quyết đnh đu tư th 01 máy”, ch cười kh.

“Sau mt tháng đu khi đt máy doanh s bán ra làm tôi thy tht tht vng, ch khong 150.000 đến 200.000 đng/ngày. Tôi có trao đi vi nhân viên kinh doanh, người đã tư vn bán máy cho tôi vì sao doanh thu máy quá thp. Bn đã chia s cho tôi mt kinh nghim thc tế là nhng sn phm tôi đt vào máy dường như ch là nước có gas và nhiu loi nước tăng lc điu này mt phn nh hưởng đến vic doanh. Tôi quyết đnh thay đi, tăng sn phm nước khoáng, b sung thc ung t sa, nước trái cây, kèm theo mt s đ ăn nh. Và doanh thu t máy bán hàng t đng sau hai tháng ca tôi lên hơn chc triu”.

Cô My, ch Thy là mt trong hàng trăm khách hàng đã s dng máy ca TSE đ kinh doanh nhm kiếm thêm thu nhp, vic này to nên mt h sinh thái ln máy bán hàng t đng.

Trong thi kỳ đi dch, cơ hi kinh doanh tương đi thp đã thu hút mt thế h doanh nhân máy bán hàng t đng mi: giáo viên, y tá, th cơ khí, sinh viên, ni tr…nhng người đơn gin là tính li nhun trên 5.000 ~ 10.000 đng/sn phm. Nhưng máy bán hàng có th s là mt mô hình hu ích? Trung bình doanh thu ca máy bán hang mang li là bao nhiêu? Và công vic đòi hi cn phi làm gì?

Mt cái nhìn v th trường máy bán hàng t đng

Năm 2018, tp chí Nikkei Asian Review tng nhn đnh máy bán hàng đang bùng n Vit Nam nh có thêm hình thc thanh toán bng ví đin t, thông qua quét mã QR bng smartphone, gii quyết được các phin toái ca tin giy, chng hn tin cũ khó nhn dng, tn công np/rút tin t các máy. Tuy nhiên, con s hin tng s ch khong vài chc ngàn máy trên dân s hơn 90 triu người. Con s này là rt ít nếu so vi Nht có đến 7 triu máy, trung bình khong 23 người/máy bán hàng t đng.

Ti th trường Vit Nam có gn 5.000 máy bán hàng t đng ngun gc xut x nhp khu t Nht, M, Trung Quc và c sn xut ti Vit Nam rt đa dng v mu mã và giá t 70 – 180 triu đng/ máy tùy thuc vào kích thước, chc năng mun thêm vào đ tăng tin ích, vi mi mt máy có din tích trung bình 1m2 và sc cha t 250 sn phm tr lên

bán đa dạng các chủng loại sản phẩm trong máy bán hàng tự động V01
bán đa dạng các chủng loại sản phẩm trong máy bán hàng tự động V01

T l s dng máy bán hàng t đng ti Vit Nam

Gii thích lý do vì sao máy bán hàng t đng nhp khu t Trung Quc có t l nhp khu và s dng nhiu trên th trường, các chuyên gia trong lĩnh vc máy bán hàng t đng cho biết do máy ca Trung Quc thường r, t 70 – 90 triu đng, li có th nhn tin mnh giá t 1.000 – 50.000 đng nên đang được nhiu công ty s dng. Các máy t các quc gia Nht, M được nhp khu v th trường Vit Nam t khách l, mt nhà đu tư quy mô nh khai thác, t doanh máy bán hàng t đng.

Các nhà máy sn xut t đng hóa Vit Nam t năm 2017 tr li đây cũng đang xây dng mô hình máy bán hàng t đng mang thương hiu ca riêng mình và slogan “Made in Vietnam”, được nhiu k sư, k thut viên lp trình nghiên cu, chế to và phát trin. Đây là bước khi đu thành công và rt đáng t hào đi vi chúng ta. Tuy vy, nhng máy bán hàng do Vit Nam sn xut vn chiếm th phn khá khiêm tn trong tng máy bán hàng t đng c nước nói chung và tng khu vc trong nước nói riêng.

Mt s tp đoàn ln, như Pepsi và Coca-Cola, s hu kho máy bán hàng ca riêng h. Tuy nhiên, bán hàng t đng đòi hi rt nhiu b phn chuyn đng và mang li li nhun nh trên mi máy nên nó phù hp hơn vi các nhà khai thác nh hơn, nhng người có th gim thiu chi phí chung.

Các chuyên gia cho biết thêm, đ tui người s dng máy bán hàng t đng rt đa dng, t tr nh 06 tui tr lên đến người ln tui đu s dng được. Đng thi doanh thu t máy bán hàng t đng ti mt s doanh nghip đang khai thác kinh doanh trên th trường ti TP.HCM nếu thp s rơi vào khong 8 triu – 10 triu đng/tháng/máy và cao là khong 30 triu – 40 triu đng/tháng/máy. Vic bán hàng ca máy ch chiếm 30-60% doanh thu, nhng dch v khác s chiếm phn còn li, chng hn như dch v qung cáo LCD, qung cáo trên v máy…

Điu đáng nói đây chính là các sn phm được đt vào trong t trưng bày ca máy bán hàng t đng 81,3% gm hai loi sn phm ch đo (thc ăn nh và đ ung) đa dng t bao bì đóng gói, đến hương v ca tng chng loi.

Khi đã đu tư đt máy phi xác đnh v trí đim đt là điu quan trng nht. Đa đim đó có doanh thu bán hàng cao thì s thu hi vn nhanh. Thường thì ch sau mt tun là đã biết đim đó bán được hay không. Tuy nhiên, cũng có mt s trường hp đt bit: do giai đon đu máy bán hàng t đng chưa ph biến ti đây, sn phm ti máy không đa dng, không có hướng dn s dng mua hàng trên máy hoc đường đin không n đnh… Rt nhiu nguyên nhân t cách thc trin khai kinh doanh đến li k thut trên máy bán hàng nh hưởng đến doanh thu, cho nên cn xác đnh và khc phc ngay mi tình hung đang và s xy ra đ có phương án x lý trit đ, t đó đáp ng nhu cu thiết yếu cho các nhà đu tư, cũng như các khách hàng đang s hu và kinh doanh máy bán hàng t đng.

Nhn đnh th trường máy bán hàng t đng

Mt s điu thu hút các nhà đu tư mi hướng đến máy bán hàng t đng:

Chi phí đu tư tương đi thp: Người kinh doanh có th tìm được mt chiếc máy vi giá ~ 70 triu đng cùng chế đ bo hành chuyên nghip và hu mãi tt, h tr k thut trn đi máy.

Doanh thu mang li có th m rng th trường khai thác máy bán hàng t đng đ tn dng li thế quy mô bng vic tái đu tư thêm máy.

Công vic vn hành đơn gin, như mt thói quen hng ngày, người kinh doanh ch vic đt sn phm mình cn bán vào máy, thiết lp cu hình cho máy, và thu tin.

Máy hot đng 24/24 bt k lúc nào cũng có th cung cp sn phm nhanh chóng và tin li cho người tiêu dùng, đòi hi ngun đin luôn n đnh.

Nhưng vic bt đu kinh doanh cũng có nhng tr ngi như chn la máy bán hàng phù hp và đa đim đt máy tt.

Mt chiếc máy bán hàng t đng như đã nói được các doanh nghip chuyên kinh doanh, cung cp máy bán hàng t đng vi giá giao đng t 70 – 180 triu đng. Nhà đu tư có th tìm kiếm mt s sn phm đã qua s dng hoc tn kho vi giá t 40 – 60 triu đng qua các trang ch online.

Như anh Sơn, 40 tui – mt người kinh doanh t do, là mt khách hàng đã liên h dch v sa cha ti TSEvending. Anh Sơn cho biết đã mua 02 máy bán hàng t đng trên mt ch online mc giá 48 triu đng/máy, tuy nhiên mt trong s chúng rt cũ và xy ra quá nhiu li nên quyết đnh bán li nhưng không mt nơi nào thu mua nó c.

Đó là v cht lượng ca sn phm, còn v vic tìm đim đt thì sao? TSE đưa ra mt s mô hình đim đt đ nhà đu tư tin tham kho. S liu đt ra mc tương đi, tùy thuc vào s nhn biết sn phm, thói quen tiêu dùng, tng s lượng người dân,…

Qua đó, TSEvending gi đến thông đip “V trí có th to nên hoc phá v thành công ca mt máy bán hàng t đng – và vic tìm kiếm mt chiếc máy tt thường là mt thách thc ln đi vi nhng người mi bt đu kinh doanh.” Hãy thc hin nó như mt nim đam mê kiếm tin ca thế h nhà đu tư mi mong mun bt đu khi nghip bng mô hình kinh doanh máy bán hàng t đng. Như mt người kinh doanh đã s dng máy do TSE cung cp nói v cm nhn ca mình rng: “Mi người s rt thích vic nhìn thy tin được rút ra t hc cha tin trong máy bán hàng t đng”.

⭐⭐⭐⭐⭐ Mi chi tiết H tr tư vn Máy bán hàng t đng xin liên h.

⭐⭐⭐⭐⭐ CÔNG TY C PHN CÔNG NGH TSE

🏬 Đ/C: 331/7/34 Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vp, H Chí Minh

🌏 Mã s thuế: 0316284421 S kế hoch đu tư TP H Chí Minh cp

🌏 Người đi din: Ông Nguyn Đ Tùng

  Hotline: 0943.17.4444

🌏 Website: https://tsevending.com/

🌏 Email: tung@tsevending.com

🌏 Face: https://www.facebook.com/tsevendingmachine